DISEMINACIJA I PROMOCIJA

Ovdje upišite svoj tekst.

Od 10. do 14. prosinca 2018. godine prof. Silvana Jukić Krmek sudjelovala je u programu edukacije

Academic Teaching Excellence u organizaciji Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prof.dr.sc. Silvana Jukić Krmek je 20. veljače 2019. godine, u suradnji s prof.dr.sc. Tončijem Rezićem s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, certificiranim voditeljem mentorskih radionica od strane Sveučilišta u Zagrebu, organizirala Prvu mentorsku radionicu na Stomatološkom fakultetu pod nazivom Uspješno mentorstvo. U radionici je sudjelovalo 26 djelatnika Fakulteta. Cilj je radionice bio promovirati znanstvenu djelatnost na Fakultetu i osvijestiti važnost mentorstva i kvalitetnoga odnosa između mentora i doktoranada. U radionici su sudjelovali doc.dr.sc. Samir Ćimić i doc.dr.sc. Jurica Matijević

17. svibnja 2019. godine u okviru kongresa Hrvatskog društva za estetsku stomatologiju prof.dr.sc. Silvana Jukić Krmek održala je predavanje pod naslovom "Biološki aspekti instrumentacije korijenskih kanala" u okviru kojih su prikazani rezultati istraživanja obuhvaćeni projektom HRZZ-a. Prikazan je razvijeni model mikro CT analize ekstrahiranih zubi kojim su dobiveni rezultati o utjecaju instrumetacije korijenskih kanala na pojavnost mikrofraktura u dentinu.

Prof.dr.sc. Silvana Jukić Krmek sudjelovala je 15. Srpnja 2019. na radionici "Legal and ethical issues regarding data collection from a researcher's point of view" održanoj na Ekonomskom fakultetu u okviru konferencije Synergies for Europe's Research Infrastructures in the Social Sciences (SERISS).

16. kolovoza 2019. Godine prof.dr.sc. Silvana Jukić Krmek održala je predavanje na studentskom ljetnom EDSA kampu u Dubrovniku pod nazivom "Endodontic treatment - biological aspects" koje se temeljelo na rezultatima istraživanja dobivenih u okviru projekta HRZZ-a o utjecaju instrumentacije na pojavnost mikropukotina unutar korijenskog kanala promatranog pomoću mikro CT uređaja.