Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, zubni karijes je još uvijek jako učestala bolest koja pogađa većinu školske djece i gotovo sve odrasle osobe većine zemalja. Pored prevencije, struka pokušava odgovoriti na taj globalni problem razvojem dentalnih materijala, tzv. bioaktivnih ili biomimetičkih materijala koji bi pored nadoknade tvrdih zubnih tkiva trebali potaknuti određene biološke odgovore uz postizane otpornosti i dugotrajnosti restauracija. Stoga je svrha ovog projekta interdisciplinarno ispitivanje i poboljšanje svojstava bioaktivnih materijala koji se primjenjuju u različitim granama dentalne medicine za rekonstrukciju tvrdih zubnih tkiva, njihovu regeneraciju i reparaciju. Prvi dio istraživanja usmjeren je na bioaktivne staklenoionomerne cemente. Ti materijali ostvaruju kemijsku vezu s površinom zuba, imaju remineralizirajući i kariostatski učinak. Međutim, njihovi nedostatci su još uvijek slaba fizičko-mehanička svojstva. Prvi cilj ovog projekta je istražiti mogućnost njihovog poboljšanja dodavanjem staklenih vlakana i nanočestica u različitim omjerima te ispitati njihovu čvrstoću, tvrdoću, modul elastičnosti, remineralizacijski potencijal i adhezivnost na površinu zuba. U drugom dijelu istraživanja, provest će se analiza biokeramike kao predstavnika novog bioaktivnog materijala za punjenje korijenskih kanala. Biokeramika bi trebala djelovati biostimulativno na vitalno tkivo parodonta i dobro brtviti korijenski kanal. Stoga je drugi cilj projekta mikro CT analizom procijeniti odnos biokeramičkih materijala i strukture zuba u endodontskom prostoru ispitivanjem kvalitete brtvljenja ispuna korijenskog kanala biokeramikom prije i nakon dinamičkog opterećenja te mogućnost uklanjanja i čvrstoće svezivanja biokeramičkih materijala nakon revizije. Dinamičkim opterećenjem se nastoje postići uvjeti slični onima u stomatognatom sustavu što je potrebno za ispravnu procjenu ponašanja materijala u kliničkim uvjetima. Biomehanička istraživanja u dentalnoj medicini su vremenski i financijski zahtjevna, a podatci dobiveni mikro CT-om visoke rezolucije poslužit će za razvoj 3D matematičkog modela metodom konačnih elemenata kako bi se u budućnosti moglo procijeniti ponašanje zuba u interakciji s različitim materijalima i čimbenicima stomatognatog sustava. Originalnost predloženog istraživanja se očituje u sveobuhvatnom ispitivanju bioaktivnih materijala što će doprinijeti boljem razumijevanju njihove strukture i svojstava te omogućiti razvoj poboljšanih protokola njihove kliničke primjene. Također, rezultati analize različitih ojačanja biomaterijala usmjerit će istraživanja prema njihovom daljnjem razvoju.

Gundulićeva 5, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Sva prava zadržana 2018
Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti